⏰ ขยายเวลา Promotion คามุ คุ้ม คุ้ม จะมีอะไรบ้างตามไปดูกัน!!
โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของทางบริษัทฯ ได้
ระยะเวลาโปรโมชั่น 15 สิงหาคม 2566 - 31 มกราคม 2567
*โปรโมชั่นเฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ และสำหรับซื้อหน้าร้าน เท่านั้น!!